Сдружението

Сдружение „Български планински водачи“ е създадено през 2016 година с цел да популяризира и утвърждава професията на планинския водач, да улеснява връзката между планинските водачи и техните клиенти, както и да поддържа и повишава квалификацията на своите членове – планински водачи чрез различни семинари, неформални обучения и практики. Наред с това си поставяме за цел да популяризираме българската природа и най-вече планините ни, като предоставяме разнообразна информация за тях, която да бъде достъпна за чуждестранните и българските туристи. Ще работим и за информирането на българските планинари за различни интересни дестинации и маршрути, както и за повишаването на планинарската култура и познания на посещаващите планините ни.

Моля, запознайте се с действащия Устав на Сдружението, както и с Правилата за членство.

 

Банкова сметка на Сдружението:

Уникредит Булбанк
Български планински водачи
IBAN: BG60 UNCR 7000 1523 2126 88
BIC: UNCRBGSF

 

Членове за 2020 г.:

1. Ивайло Тонев
2. Любен Грънчаров
3. Дамян Петков
4. Александър Серафимов
5. Маргарита Ангелова
6. Димитър Самунев
7. Христо Николов
8. Калоян Пейчев
9. Надя Карастоянова
10. Живко Жечев
11. Александър Бонов
12. Рус Вакрилов
13. Биляна Райкова
14. Николай Давидков
15. Едуард Хаджолян

 

Управителен съвет:

  1. Любен Грънчаров – председател
  2.  Александър Серафимов – член на УС
  3. Димитър Самунев – член на УС

 

Протоколи от събранията на Сдружението:

Протокол от Общо събрание – 21 октомври 2017

Протокол от Събрание на УС – 10 септември 2017

Протокол от Общо събрание – 20 април 2017

Протокол от Събрание на УС – 4 март 2017

Учредителен протокол – април 2016