Gotsev peak, Slavyanka Mountains

Gotsev peak, Slavyanka Mountains