По света

ТранскавказРЪН 1: Сванети

ДАТИ: 5-12 ЮЛИ 2020г.
НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ, 6 свободни места!
8-дневна програма – планинско бягане в Кавказ, Сванети.

Транскавказ 1: Сванети

5-12 ЮЛИ 2020г.
ПОТВЪРДЕНА! 2 свободни места!
8-дневна програма в Централен Кавказ – районът на Сванети, Грузия.

Транскавказ 2: Хеви-Хевсурети

29 АВГ-6 СЕПТ 2020г.
ПОТВЪРДЕНА! 2 свободни места!
9 дни в Кавказ с панорами към върховете Казбек и Чаухи.

Транскавказ 3: Тушети

06-14 СЕПТЕМВРИ 2020г.
НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ! 8 свободни места!
9 дни в планините на Хевсурети и Тушети – Трета част на Транскавказ.

Тимфи и каньонът Викос

3-8 ОКТОМВРИ 2020г.
ПОТВЪРДЕНА! 2 свободни места!
6-дневна програма – посещение на гръцката планина Тимфи.

Изкачване на Олимп

26-28 ЮНИ 2020г.
НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ! 7 свободни места!
3-дневна програма – изкачване на планината Олимп – връх Митикас.

Изкачване на връх Казбек

18-27 август 2020
НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ! 6 свободни места.
Изкачване на върха в рамките на десет дни.

Изкачване на Олимп и Метеора

19-22 СЕПТЕМВРИ 2020г.
НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ! 7 свободни места!
4-дневна програма – изкачване на Олимп и посещение на Метеора.