Не винаги първият пропада

Не винаги първият пропада