Военно-Грузинският път

Военно-Грузинският път

Картичка от 19-ти век