На Джамджиев ръб

На Джамджиев ръб

Джамджиев и Котешки – 12-14 септември