Какво трябва да знаем, когато си наемаме планински водач в България?

Предлагаме ви един текст, в който са описани основните моменти, на които трябва да обърнем внимание, в случай, че решим да си наемем планински водач. Ще намерите информация за законовата рамка, която регулира обучението и упражняването на професията, начините за упражняването ѝ, начините за наемането на водач, информация за правата и отговорностите на водача и клиента, както и някои други полезни съвети. Пълният текст е наличен тук.

Comments are closed.