Пирин през пролетта, гледан от село Горно Драглище

Пирин през пролетта, гледан от село Горно Драглище