Острите ръбове на Пирин и Рила

Средоноса в ПиринКакво предлагаме: Двудневни и тридневни програми през това лято – изкачвания и траверси по някои от най-високите алпийски части на Рила и Пирин. Това са връх Мальовица по североизточния ръб, Мальовишки траверс, Мусаленски траверс и връх Злия зъб в Рила, Джамджиев ръб, Котешки чал и Стражите в Пирин.

Ниво на трудност: Варира за различните програми, но общото е, че не са ни необходими специални катерачески умения, а повече кураж, за да се преборим със страха от високото. Движим се понякога по кози пътеки с отвесни склонове отстрани, понякога по каменисти и стръмни терени, където на места се налага да използваме ръцете си. В някои случаи е необходимо да употребим и осигуровки. За различните програми съотношението водач:клиенти е между 1:3 и 1:5, тоест един водач води и при необходимост осигурява между 3 и 5 човека.

Интересувате се от някое предложение или имате допълнителни въпроси?