Как да наемем водач в България?

Какво трябва да знаем, когато си наемаме планински водач в България?

В зависимост от вашите лични познания и умения, едно пътуване в планината може да се превърне в страхотно преживяване или катастрофа. Ако не сте сигурен къде точно искате да отидете, как да планирате маршрута си, каква екипировка и технически умения са ви необходими, както и какви действия да предприемете в непредвидени ситуации, то най-вероятно се нуждаете от услугите на планински водач.

Ние вярваме, че воденето на хора в планината не трябва да бъде единствено организирано придвижване от една точка до друга, но и едновременно забавление, приключение и образователен процес. Водачът е този, който може да отговори на множеството практически въпроси, които са част от всяко пътуване, да ви заведе на места, които не би ви хрумнало или не бихте посмели да посетите сами, както и да ви научи как да се справите самостоятелно следващият път.

По-долу решихме да съберем полезна инфромация за тези, които са решили да си наемат планински водач:

Упражняването на професията на планинския водач е регламентирано чрез:

 

Какво е важно да знаем:

 • Само дипломирани планински водачи имат право да упражняват професията;
 • За да практикуват, планинските водачи трябва също така да са положили изпит за правоспособност, да са регистрирани в Националния туристически регистър и да притежават идентификационна карта. Дали конкретен водач е вписан в Регистъра може да проверите тук;
 • Водачите имат две нива на квалификацията – планински водач (с допълнителни специализации за водене със ски и велосипед) и алпийски водач. Притежаваното ниво определя сферите, в които водачът е компетентен да води клиенти – пешеходни преходи, преходи със снегоходки, алпинизъм, катерене, туринг и извънпистово каране на ски/борд, велосипедни турове и т.н.
 • Водачите имат право да упражняват професията като наети от туроператорска агенция или директно да предлагат услугата „планинско водене“ като самоосигуряващи се лица на свободна практика. Директното предлагане изключва продажбата на нощувки, транспорт и всякакви други услуги извън воденето;
 • Към датата на последната актуализация на този текст (06/2020) притежаването на валидна застраховка “Професионална отговорност на планинския водач” не е задължително условие за практикуване на професията според българското законодателство. Изискването за тази застраховка е добра практика, която съществува предимно в западните държави, както и е част от стандартите на по-долу споменатите UIMLA и IFMGA.

 

Обучението на планинските водачи е регламентирано чрез:

 

Какво е важно да знаем:

 • Само лицензирани учебни центрове имат право да провеждат обучение;
 • Обучението е с определена продължителност и съдържание и завършва с държавен изпит.

На световно ниво съществува разделение на професията на две нива: планински водачи и планински лидери. С няколко думи, планинските лидери работят предимно в областите, в които катерене, алпинизъм, извънпистово каране на ски и придвижване по ледници не са изрична част от програмата. Тяхна територия са занимания като пешеходни преходи, преходи със снегоходки и планинско колоездене. И двете професии имат свои представляващи организации – IFMGA (UIAGM, IVBV) на планинските водачи и UIMLA – на планинските лидери.

Обучението по света се извършва от различни организации, като много от тях следват стандартите на споменатите вече IFMGA и UIMLA. В България обучение по стандартите на UIMLA извършва „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“, която е член на UIMLA. Други български организации също притежават лиценз и извършват обучение, което покрива само българските стандарти, формулирани в Държавните образователни изисквания към професията. Обучения по стандартите на IFMGA в България не се провеждат към момента. От 2017 се провежда международно обучение по стандартите на IFMGA с участници от цяла Източна Европа, в резултат на което в България вече има своите първи представители с този сертификат.

Какви са предимствата при организиране на пътуването директно със водач?

 

Да изберем сертифициран планински водач означава, че можем да сме сигурни в неговите или нейните професионални умения, опит и ангажираност към професията. Въпреки това, персонални качества като умениe за общуване, търпение и позитивно отношение не бива да бъдат подценявани, тъй като тяхната наличност или отсъствие могат да повлияят сериозно на качеството на вашето пътуване. Ето някои от плюсовете когато организираме пътуването си директно с водач:

 • Сами избирате конкретните цели, дати и продължителност на пътуването си;
 • Налагате свое темпо на програмата, сами избирате местата, които искате да посетите, както и къде да нощувате и да се храните;
 • Не се налага да сте заедно с хора, с които е възможно да не си допаднете, както би могло да се случи в по-голяма организирана група;
 • Контактувате директно с човека, който ще ви води в планината;
 • Всяко пътуване може да бъде планирано максимално гъвкаво и за различни типове бюджет;
 • Не получавате крайна цена с неизвестни компоненти – знаете колко точно плащате за водач, настаняване, транспорт и т.н. Плащате цена за услугата, а не пакетна цена на човек.

Заплащане на услугата – за щастие за момента не са задължили водачите да носят касови апарати в планината, но при заплащането на услугата можете да подпишете “Договор за услуга” с водача, в който да е регламентирано какво плащате и какво ще получите срещу това заплащане. Водачите, регистрирани като самоосигуряващи се лица – свободна професия, могат да издават фактури за услугата.

Няколко съвета за тези, които са решили да наемат планински водач:

 

 • Проверете правоспособността на водача – да наемете водач без диплома и правоспособност е все едно да се возите при шофьор без книжка. Това може да стане чрез Националния туристически регистър, при обучаващата организация или директно при водача – идентификационната карта на водача удостоверява наличието на диплома и правоспособност за упражняване на професията;
 • Проверете репутацията на водача;
 • Изяснете си правата и задълженията си като клиент, както и отговорностите, които водачът има към вас при двата варианта на упражняване на професията, а именно:

– При наемане през туроператор именно туроператорът е отговорен за организацията на пътуването като цяло – нощувки, транспорт, включително и за качеството на услугата, предоставена от наетия от него планински водач. В този случай водачът се явява представител на туроператора, от който е нает. Туроператорът притежава застраховка „Отговорност на туроператора“, която би покрила евентуални искове от ваша страна, в случай, че сте неудовлетворен от пътуването.

– При директно наемане водачът носи отговорност за вас единствено при воденето в планината, а вие или трети лица (тоест тези, които ви предоставят нощувките, транспорта и т.н.) сте отговорни за останалата част от пътуването си. Всякакво съдействие от водача е само на информативно ниво и той не поема отговорност, както и не получава заплащане, за други услуги освен воденето.

И на последно място, от какво да се пазим:

 

 • Водачи без диплома и правоспособност;
 • Фирми, които наемат неправоспособни водачи – винаги се интересувайте кой ще ви води;
 • Групи и организации, които организират планински активности, без да е ясно кой поема отговорността за групата по време на пребиваването ви в планината, независимо дали става дума за платени или безплатни мероприятия.

Защо да се пазим? Много често непрофесионалната организация на едно такова пребиваване в планината остава незабелязана – ако времето е хубаво, всички сме приятели и се смеем и т.н. Друг път е възможно единствено да останем с чувство за неудовлетвореност заради дискомфорт, който сме изпитали и който ние често не свързваме директно с работата на човека отпред. В най-лошия случай може да станем свидетели или жертва на инцидент заради непрофесионално водене.

И на последно място нека да не забравяме, че в планината съществуват рискове, които не бива да бъдат пренебрегвани при никакви условия. Дори професионалният водач може да редуцира тези рискове до минимум, но не може да ги елиминира напълно.