Позиция по отношение на проблема с моторните шейни в планините

Изразяваме своята позиция по отношение на проблема с безконтролното каране на моторни шейни из защитените ни територии. Пълният текст е тук:

Позиция моторни шейни