Регистър на планинските водачи в България

Списъкът на регистрираните планински водачи към Националния туристически регистър е вече (почти) факт. В него, когато бъде окончателно попълнен (надяваме се скоро), ще можете да проверите дали водачът, който ще ви води, отговаря на необходимите изисквания за това. Независимо дали го наемате директно или участвате в пътуване, което е организирано от туристическа фирма, дружество, ФБ група и т.н. Самият водач следва да притежава идентификационна карта, която да удостоверява, че е дипломиран, положил е изпит за правоспособност и е вписан в Регистъра.

Разбира се, този регистър отразява само формалната страна на нещата, но по аналогия, както водач на МПС няма работа на пътя без книжка, която да удостоверява поне минимум знания и умения в шофирането, така и планински водач, който предлага услуга на клиенти, без да има необходимата минимална подготовка, за да работи с тях и да се грижи за безопасността им (колкото и планинарски опит да има извън това) не е редно да предлага тази услуга.

Повече информация за това как да наемем планински водач: тук

Регистърът (все още в процес на попълване):

http://ntr.tourism.government.bg/Web/Certificates.nsf/mguides.xsp

Comments are closed.