Вулканът Ерджияс

Ерджияс и Кападокия – 6-12 септември