За лавините и поемането на рискове в зимната планина

Предлагаме ви две кратки видеа на тема „Лавини и лавинна безопасност“. Първото (със субтитри на български) представлява послание на един от най-големите специалисти по темата в световен мащаб – Мануел Генцвайн. Генцвайн е швейцарски изследовател – някои от неговите методи и творения са се утвърдили и се използват широко днес в лавинното спасяване. Това са например моделът лавинен уред Barryvox Pulse, V-образния метод за изкопаване на пострадал и т.н. Във видеото той говори за рисковете, които поемаме при практикуването на активности в зимната планина, както и за статистиката:

 

 

Второто видео (на английски) е на Американския National Avalanche Center (http://www.fsavalanche.org/) и представлява нагледно обяснение на разнообразието от лавини, с които бихме могли да се сблъскаме в природата – според тяхната структура, големина, терена, надморската височина, изложението, метеорологичните условия, частта на денонощието и избора ни на маршрут. Обяснението е дадено в паралел с начина на изобразявне на всички тези фактори върху графиките на лавинния бюлетин, отново създадени с цел потребителя да може максимално лесно и нагледно да придобие представа за риска от лавини в определен район и момент.

Приятно гледане и безопасно пребиваване в зимната планина!