Връх Медетсиз в Болкарските планини

Медетсиз (3 524 м.) е най-високата точка на Болкарските планини, които от своя страна са част от Тавърските планини в Турция. Най-висок връх на Таврите е Демирказък (3756м), разположен в централната им част – планината Аладалар, а най-висок на Югоизточните Таври – Медетсиз. От гледна точка на географията Тавърските планини се явяват най-западният азиатски раздел на голямата планинска система, простираща се през цяла Евразия – Алпо-Хималайската планинска система.

Болкарите са разположени паралелно на южното крайбрежие на Турция и го разделят от вътрешността, което предопределя голяма разлика в климата между северните и южните склонове на планината – от юг топлите средиземноморски ветрове осигуряват подходящи условия за развитие на богата растителност на височина до 2000 м. – Тавърски кедър, черен бор и ела. Северните склонове са голи пасища, използвани от пастирите от хилядолетия.

Изходна точка за изкачването на върха е градчето Дарбогаз, разположено на 60 км. от град Ниде, от северната страна на планината. Оттам се достига пасбището Мейдан (възможно е с превозно средство), на 45 минути от което е разположено ледниковото езеро Карагьол (2650 м.), идеално място за къмпинг. Оттам следва дълго придвижване по сипей, докато се изкачи билото, което се следва до достигане на най-високата точка – връх Медетсиз (3 524 м.). В началото на лятото все още има преспа по сипея, което може да наложи използването на котки.

 

Comments are closed.