За ефективността на лавинните раници

Предлагаме ви извадка от едно изследване върху ефективността на лавинните раници, първоначално публикувано в списание “Berg und Steigen” през 2014 г. Авторите анализират събрана от тях актуална база данни с инциденти, при които са използвани лавинни раници. Заключенията оспорват разпространените маркетингови твърдения за “97% шанс за оцеляване” и “8 пъти по-безопасно”. Ето изводите от него:

Статистическият риск от критично затрупване* в лавина е:

  • 47% за жертви без лавинна раница
  • 20.1% за жертви с лавинна раница

Смъртността се определя от вида на затрупването, от големината на лавината и от значимостта на механичните травми. Статистическата смъртност е 43.8% за критично затрупани жертви и 2.9% за некритично затрупани.

Основни заключения:

  • Лавинните раници са ценно лавинно оборудване, но влиянието им върху смъртността е по-малко от общоприетото като мнение и оцеляването не е гарантирано.
  • При жертви, които са повлечени от голяма лавина (размер 2 и нагоре), рискът да умрат намалява от 22% на 11% при успешно активирана раница. Това означава, че активираната раница може да предотврати около половината от смъртните случаи.
  • Неактивирането е основният проблем при раниците – наблюдаваният процент при всички разгледани случаи е 20%.
  • При 60% от случаите на неактивирани раници причината е в ползвателя. Познаване на задействащия механизъм и правилната поддръжка са важни.
  • Ползите от раницата по отношение на безопасността бързо се губят, ако навлезем в сложен терен, където са възможни големи лавини.

Пълният текст на изследването можете да прочетете тук (на английски език).

*Критично затрупване – при което главата на затрупания се намира под снега при спирането на лавината и достъпът на въздух е блокиран. Затрупването може да бъде критично частично (главата е под снега), пълно или частично (главата не е затрупана) затрупване.