Затворени пътеки в Стара планина

Билото на Стара планинаРискови маршрути определиха от дирекцията на на НП „Централен Балкан“. Преминаването по тях е лична отговорност на посетителите и носи опасност за здравето им. Със заповед се спира ползването на следните пешеходни маршрути: екопътека „Бабско пръскало“; (участъкът от р. Бабска – погледната площадка – КИП „Сладката вода“ ); екопътека „Бяла река“; екопътека „По пътя на балканджиите“ (участъкът „Големият кръг“; м. Нешковци – х. Дерменка (участъкът през резерват Стенето); х. Соколна – х. Мазалат (през река Габровница).

Забранява се и преминаването на МПС по маршрута с. Христо Даново – Дамлъ дере. Следните маршрути изискват повишено внимание при движение по тях: връх Ботев – х. Рай (по Тарзанова пътека), х. Плевен – вр. Ботев (по парапетите на Млечния чал), х. Вежен – х. Ехо (по билото), връх Косица – х. Вежен; гр. Карлово – х. Хубавец – х. Балкански рози – х. В. Левски, х. Хубавец – х. Амбарица.

Очаква се част от маршрутите да бъдат рехабилитирани с финансови средства по програма „Околна среда 2007-2013 г.“, като изпълнение на проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк „Централен Балкан“.