На връх Вежен в Стара планина

На връх Вежен в Стара планина

Вежен и Кончето – 16-17 февруари