Северен Пирин, гледан от Родопите

Северен Пирин, гледан от Родопите

Вело Рила и Родопи – 24-27 май