Зимно по ръба на Тодорка

Зимно по ръба на Тодорка

Добре е да сложим котките по ръба на Тодорка